BANDOR A ZILMÊ

1
1.633 kez

 

Ew gel e xwe vinda bike û bimîne bin tesîra gelên biyanî û ew gel e biyanî serdest bin ji, ew gel ji hevre dibe Gur, li yin zilmê liwan dikin ber çevêwa dibin çiya. Yani ji hevre bê tehemmûlûn, biyaniyare wek Mihan e. Ev nexweşîk bê derman e. Dive em ji vê nexweşîyahene xilasbibîn. “Tişta erd û ezmana heyî tev yê Xedê ne.Tevahiyê îşa dizivirin bal Xeda ve.”(Al-i İmran 3/109)

Gelek jime gunda de manê. Gundî jibona Sekî, Mirîşkî, ziyançirandin û wek tiştin beredayî hev diqujîn. Dema tiwan didî xeberdan, evî insanî zilêm limin kir, mijî berxwedan kir, zilim qebul nekir, hemberî zilmê derketim. Li sedema xûn rijandin ê û quştin ê ka deyn e berhev bipîve kijan girantir te? Hinga ew kes e quştin kirî dimînê sekênî. Lewre ew ne bêxweye. Şekêl ewe, li fikir û raman yekî cûdaye. Bin bandor a zilmêdeye.

Gelek dema dimîne bin bandora gelek di de, hele ew gel warek ne insanî û vicdanî nîzîngî vî gel i bibe, ev gel ji biyaniyare debe Mih, li ji hevre dêbe Şêr. Gel e Kurd jî wê nexweşiyêde jiyan dibe. Sedema xeletiya dema eşkere dibe, ew xeletî qapile gozê tejî nake. Ewqas xeletî çêdiben. Lewre bixwe nameşin, çi jiva tê xwestin ev tê kirin. “Rojekî zilamek dibejê Cegerxîn filan kes e xeber jiminre gotin e ez qîmaxwe jire naynêm. Ezê vî bikojim. Cegerxîn dibejê ewqas zilmê qebul nakî. Zilam dibejê  erê. Cegerxîn destê zilam digire dibe ser bîra petrol jêderdikeve. Dibeje tu dibînî xwe berdide xarê binê bîr e dîsa derdikevê jiderve. Mena wê tu zanî çiye? Tijî têkil tevahiya mere xeber a dike. Tişta vî zilam e ji tere gotî ji wê girantir dijûn a dike. Keremaxwere qîmaxwe neyn e.” Tişta wî zilamî ji tere gotî jiviyahene zortir e? Em heroj rasta vê zilmê tin li naxazîn fihm bikîn û bibînîn. Lewre ew hukumdarin, xwey devletin haliyle xweyimene. Yanî hemberî wan ti gotin û kirin tin e. İlla qebulkirin heye. Ji viyahenêre ti gotin nexweşiya fermî. Ev ne gorî meye.

Wek gel e dinyayê çavêxwe belkîn, hiş û ramaninxwe bînîn serêxwe ew riyen berme hatîn xetimandin vekîn. Serlingêxwe bisekînîn, lirenînaxwe zelal bikîn. Sibe dixazîn çewebîn wî warîde xebatê bikîn. Gernas/pêlewaniye jibona xwe bikîn. Lewre gernasi heta neha jibona gelindin hatiye kirin. “Mazû çinê çeltkê xelk e.” (Gotinên Peşiya)

Warek olî dema nîzîngî mesele dibîn, van şer û perçûnên nava dewlet e islamêde dibin eşkere kir, ev dîn ne ewdîn e Xedê (c.c.) wesîta Peygamber ji insanîre hatî teblîxkirin ne ew dîn e, dewlet e îslami ne pey wî dînîn e. Her dewletî gorî menfaetaxwe û lirînînaxwe dînî çikiriye. Tevahiya bêhukukî û bêedaletiyen nava dewletin îslamêde jî sedema va dînê dewletiye. Dive gotina Xeda û Resulêwî bînîn cih, jîyan a Hz. Muhammed (s.a.v.) jixwere bixîn mînak. Lewre eşkere boye dînên dewletîde jiyan tuneye, her zilim û bêedaletî heye. “Hukum yê Xeda ye. Jibona Xeda evditiye bikên. Ji Xeda piştir tikesîre evdîtiye nekin. Tişta bişek rastî ev e. Li zehfê insan a vê nizanên.” (Yusuf Sûresî 40)

Bedrettin SİĞA

1 YORUM

  1. Dema mirov niyeta şixûlekî bêke, dive mitala sibejî bêke. Ne gorî demê, akil bêmeşe. Rêber hîsbe rê şaş e. Dayik bûnê heta neha tişta min fihm kirî raman pêşbe/riberbe wezîr î. Rêber hîsbe rezîl î. Jiyan mixabin hêçan/tecrübeye. Tecrûbe jiyan a dema bêye.

CEVAP VER