Milli Eğitim Müdürlüğü Yargı Kararlarını Neden Uygulamıyor

0
351 kez

Balıkkesir Eğitimsen Şubesi yönetici atamalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında şu açıklamaya yer verildi:

 

Sayın Basın Mensupları ,

Basın Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Mevcut Anayasamızda açıkça ifade edildiği üzere bir hukuk devletidir.

Herkesin adil yargılanma hakkı vardır.

Basın Toplantımızın konusu “Yargı Kararlarının uygulanmaması sorunu”dur.

Böyle bir sorunun varlığı ile karşınıza çıkmış olmam hukuk devleti adına  üzüntü vericidir.

Anayasa, yargı yetkisini düzenleyen 9. maddesinde ve yargıya ilişkin genel hükümlerin yer aldığı 138. , 139., 140. , 141. ve 142. maddelerinde idari yargı-adli yargı ayırımı yapmamıştır.

  1. maddenin son fıkrasındaki; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez kuralı da yargı düzenleri arasında bir ayırım gözetmemektedir.

Bu bilgiler den sonra toplantımıza konu olan yargı kararının uygulanmaması konusunun özetini  dikkatlerinize sunmak isterim,

 

Balıkesir ili Genelinde Okul  Müdürü olarak görev yapan 58 öğretmen arkadaşımız Görevde 4 yılını doldurduğu gerekçesi ile 652 sayılı KHK’nın Geçici 10/8 Maddesi uyarınca yöneticilik görevi sona erdirilmiştir.

 

Yönetici Atama ve Değerlendirme Formu uyarınca yapılan değerlendirmede düşük  puan verilerek başarısız sayılmışlardır.

Adı Geçen Yöneticiler Hukuki süreç başlatmış  ve idarenin işlemini iptal ettirmişlerdir.

Ancak Balıkesir İdare Mahkemesince, iade yerine yeniden Değerlendirmeye tabi tutulmaları yönünde karar verilmesine karşın  13 Eğitim Sen Üyesi Müdür Konuyu  bir üst mahkeme olan Bursa Bölge İdare Mahkemesine taşımıştır.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi  Birinci Kurulca  ve 2015/2838 nolu kararla  “hukuka aykırılığı saptanan idari işlemlerin tesis edildikleri tarihten itibaren hukuk aleminden yok sayılmasına ve bütün sonuçları ile ortadan  kalkmasına” şeklinde hüküm vermiştir.

Anayasanın 138. Maddesi son fıkrası  açık şekilde “idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezdemektedir.

 

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12.12.2015 tarihinde yasal süre olan 30 günlük süre bitmesine karşın  göreve iade yapmamakta direnmekte , açıkça anayasal suç işlemektedir.

Göreve iade edilenlerin tamamının Eğitim-Sen Üyesi olması Kamu Bürokrasisinin Siyasal kaygılarla hareket ettiğinin açık bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.

Hukukun kime göre nasıl işlediğinin açık yansıması olan bu olay karşısında idarenin başlatmama gerekçesi olarak  somut bir veri ortaya koyamaması ayrımcılığın, hukuk tanımazlığında açık ispatıdır.

 

Bu ispatımızı daha da somutlaştırmak gerekir ise; benzer bir olay Manisa ilinde yaşanmış, bire bir örtüşen  olayın hukuki süreci Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/551 nolu kararı ile Göreve İadesi sağlanmıştır.

Davacı okul müdürü ,Manisa Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğünün  05/11/2015 tarih ve 11277127 sayılı onayı ile (Mahkeme kararına uyularak)görev süresi uzatılmak suretiyle yöneticilik görevine atanmıştır.

 

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürünün Okul Müdürlerine , Şifai Olarak “ mahkeme kararını uygulamaktansa gerekirse hapis yatarım “diyecek kadar, kararlara direnmesini gerektiren sebepler ne olabilir ki?

 Bu okul müdürlerinin her biri 4 ‘er yıl Yöneticilik yapmış kamu görevlisi arkadaşlardır. Bunları göreve iade etmek yerine Hapis yatmayı göze aldıracak gerekçeler nelerdir? Bu konuda bizlerde bir açıklama beklemekteyiz.

 

Bu arkadaşların  bilinmeyen zararlı yanları var ise tamamının özlük dosyaları sayın Milli Eğitim Müdürünün elinin altındadır. Neden Gereğini yapmamaktadır.

Balıkesir Valisini, Milli Eğitim Bakanını bu hukuk tanımazlık karşısında  göreve çağırıyorum.

Hukuk herkese lazımdır. Bu Ülkede Sarsılan Adalet Duygusunu onarmak yerine her gün biraz daha derinleştirmenin  , Başta  Bu kararları uygulamayanlar olmak üzere Kimseye faydası yoktur.

 

Bu hukuksuzluğu Kamu Görevi yapan Basınımızın dikkatine sunuyor, katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER