İdris Baluken’den İnönü Üniversitesi hakkında Gensoru

1
1.105 kez

Diyarbakır Milletvekili İdris BALUKEN, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. ile 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 92 öğrenciye İnönü Üniversitesi’nden 6 ay süreyle uzaklaştırma cezası verilmesi konusunda TBMM’ye gensoru verdi.

Baluken’in soru önergesinin giriş metninde  YÖK kurumu şu ifadelerle eleştirildi: “Üniversiteler bir ülkede bilimsel bilginin yuvaları ve her türlü düşüncenin savunulabildiği tartışma alanlarıdır. Üniversite mantığının böyle kurulması toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişmenin öncüllenmesi demektir. Fakat Türkiye’de hem üniversitenin mantıksal olarak konumlandırıldığı yer hem de üniversitelere yönelik iktidar mantığı tam tersi istikamette seyretmektedir. 1980 Askeri Darbesi sonrasında YÖK adlı kurumun kurulması ile başlayan ve AKP iktidarında hızlanan üniversiteler üzerinde uygulanan baskı ve özelleştirme politikaları, üniversiteler vesayet kurumları haline dönüştürmeye çalışmaktadır. ”

 

İdris Baluken öğrencilerin ceza almalarına ilişkin süreç hakkında şu iddialarda bulundu: “İnönü Üniversitesi’nde 2015 yılında Halepçe Katliamı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştiren 92 öğrenci hakkında soruşturma açılmış, 11 Ocak 2016 tarihinde de ceza verilmiştir. 92 öğrenciye hukuk dışı kararlarla bir hafta, altı ay ve bir buçuk yıl arasında değişen uzaklaştırma cezaları verilerek söz konusu öğrenciler eğitim haklarından mahrum bırakılmak istenmiştir. Cezaya dair tebligatlar öğrencilere gönderilmeyerek, öğrencilerin hukuki başvuru süreçlerini işletememeleri amaçlanmıştır.”

Baluken’in MEB’e sorduğu sorular ise şunlar:

  1. İnönü Üniversitesi yönetiminin dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklere konu olan Halepçe Katliamı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili etkinliklere cezalar vermesinin gerekçesi ve izahı nedir?
  2. İnönü Üniversitesi yönetiminin hukuk dışı gerekçelerle öğrencileri eğitim hakkından yoksun bırakması ağır bir Anayasa ihlali değil midir?
  3. İnönü Üniversitesi yönetiminin hukuk dışı kararları ile ilgili cezaların iptali için Bakanlığınızca hukuki süreç başlatılacak mıdır?
  4. İnönü Üniversitesi öğrencilerine verilen cezaların Halepçe Katliamı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri hakkında olması ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
  5. Üniversite yönetimi tarafından verilen cezaların öğrencilerin adresleri yerine başka adreslere gönderilmesinin izahı var mıdır? Cezaya itiraz süresini by pass etmek isteyen bu uygulamayla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
  6. AKP’nin 14 yıllık iktidarı döneminde üniversite öğrencilerine açılan toplam soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı cezalandırma ile sonuçlanmıştır? Söz konusu soruşturma ve cezalandırma sayısı 1980 Askeri Darbesi döneminde sayı olarak kaça ulaşmıştı?
  7. AKP iktidarı döneminde akademisyenlere açılan toplam soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı cezalandırmayla neticelendirilmiştir? Aynı şekilde 1980 Askeri Darbesi döneminde akademisyenlere açılan soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı cezalandırmaya tabi tutulmuştur?

 

Siirttenöte

1 YORUM

CEVAP VER